Daizy Shely

Daizy Shely Fashion Show, during Milan Fashion Week, 2018